Docència

Estudis i assignatures on participa el departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Any acadèmic 2018-19

Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Mallorca)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Eivissa)

Grau d'Infermeria (Pla 2016) (Menorca)

Grau de Medicina (Mallorca)

Grau de Psicologia (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Grau d'Infermeria (Pla 2009) (Mallorca)