El Departament d’Infermeria i Fisioteràpia té com a objectiu la promoció de la millor docència possible i la organització i execució d’una recerca de qualitat amb capacitat de transferència dels coneixements a la pràctica clínica en l’àmbit de la infermeria i la fisioteràpia. Aquest està integrat per 42 professors a temps complet i 60 associats, que imparteixen docència tant als estudis de Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia, com al postgrau a cursos de Màster, d’Extensió universitària i Programes de doctorat.

 

Facebook